Calculadora de nota de Selectivitat

Amb la calculadora de nota d'accés a la universitat podràs tenir una previsió sobre quina nota tindràs o necessites per entrar a la teva carrera que hagis escollit.

 

 

Esbrina la teva nota d'accés amb la Calculadora

Si tens dubtes sobre com funciona la calculadora de nota d'accés, pots consultar les instruccions que es detallen al final de la pàgina.

Important

Per a alumnes de Batxillerat

				
					Nota d’admissió = nota d’accés + (a × M1) + (b × M2)
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
M1, M2 = qualificacions de les dues matèries superades a la fase específica (amb nota igual o superior a 5)
que un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
				
			
				
					#Exemple:
En Martí ha tret una nota mitjana de 6,5 a Batxillerat. 
60% de 6,8 és 3,9.

També ha fet la Part obligatòria, aquestes han sigut les seves notes:
- Català ha tret un 7.
- castellà ha tret un 8.
- Anglès ha tret un 9.
- Història ha tret un 4.
- A l'Optativa ha tret un 9.

En resúm; 7+8+9+4+9 dividit entre cinc assignatures ens dona una mitja de 7,4 
a la fase obligatòria. 
40% de 7,4 és 2,96.


En un futur en Martí vol fer Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions.
# Escull fer les assignatures de Física, Alemany i Ciències de la Terra a la Fase Específica.
# En aquesta Enginyeria, Física pondera 0,2, Alemany 0,1 i Ciències de la Terra i el medi ambient 0,1

Els resultats han sigut:
- Física amb un 6.
- Ciències de la Terra amb un 4.
- Alemany amb un 3.

#S'escullen les dues millors notes de la fase Específica.
(6 (Física) * 0,2) + (4 (Ciències de la Terra) * 0,1) = 1,6.

En Martí accedeix a la universitat amb: 
8,46 = 3,9 (Mitja de Batxillerat) + 2,96 (Fase General) + 1,6 (Fase Específica)				
			

Per a alumnes de CFGS

				
					Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2
NMC = Nota mitjana cicle formatiu
M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de
les PAU que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).
				
			
				
					#Exemple:
La Joana ha tret una nota mitjana de 9 a CFGS. 

En un futur la Joana vol fer Periodisme i Màrqueting.
# Escull fer les assignatures de Filosofia, Francès i Grec a la Fase Específica
# En aquesta carrera, Filosofia pondera 0,1 i tant Francès com Grec ponderen 0,2.

Els resultats han sigut:
- Filosofia amb un 5.
- Francès amb un 8.
- Grec amb un 6.

#S'escullen les dues millors notes de la fase Específica.
(8 (Francès) * 0,2) + (6 (Grec) * 0,1) = 2,2.

La Joana accedeix a la universitat amb: 
11,2 = 9 (Mitja de CFGS) + 2,6 (Fase Específica)				
			

Segueix-nos!, és IMPRESCINDIBLE OBLIGATORI GRATIS