Resum Bloc 3

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA, ANÀLISI EXTERN, ANÀLISI INTERN, LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA, DESLOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA, CREIXEMENT DE L’EMPRESA, PROCÉS D’INTERNACIONALITZACIÓ, PIMES,

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I CREIXEMENT EMRPRESARIAL

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

La direcció estratègica: concepte i procés de disseny i presa de decisions estratègiques. Conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i desenvolupament empresarial. Factors de condicionen les decisions de localització i dimensió de l’activitat econòmica de l’empresa. Estratègies de coneixement intern i extern de l’empresa. La globalització. La internacionalització. La deslocalització. PIME’S i multinacionals.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Localització de l’empresa, dimensió de l’empresa, Creixement de l’empresa,
La globalització, Empreses multinacionals, La deslocalització, Efectes de la globalització en l’estratègia de les pimes