Resum Bloc 3

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA, ANÀLISI EXTERN, ANÀLISI INTERN, LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA, DESLOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA, CREIXEMENT DE L’EMPRESA, PROCÉS D’INTERNACIONALITZACIÓ, PIMES,

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I CREIXEMENT EMRPRESARIAL

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

La direcció estratègica: concepte i procés de disseny i presa de decisions estratègiques. Conceptes de cadena de valor, avantatge competitiu i desenvolupament empresarial. Factors de condicionen les decisions de localització i dimensió de l’activitat econòmica de l’empresa. Estratègies de coneixement intern i extern de l’empresa. La globalització. La internacionalització. La deslocalització. PIME’S i multinacionals.

LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L’EMPRESA

Què és la direcció estratègica, El procés de la direcció estratègica, Anàlisi de l’entorn competitiu: el model de les forces competitives, Situació Competitiva de L’emepresa, Els nivells d’estratègia: l’abast de la direcció estratègica, Les estratègies competitives, La creació de valor, Les estratègies competitives