LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L’EMPRESA

Què és la direcció estratègica, El procés de la direcció estratègica, Anàlisi de l’entorn competitiu: el model de les forces competitives, Situació Competitiva de L’emepresa, Els nivells d’estratègia: l’abast de la direcció estratègica, Les estratègies competitives, La creació de valor, Les estratègies competitives

EL FINANÇAMENT EN L’EMPRESA II. ELS CICLES INTERNS

Els cicles de l’empresa, El cicle llarg, El cicle curt, Període mitjà de maduració,Càlcul del període mitjà de pagament, Període mitjà de maduració d’una empresa comercial, Relació entre el període mitjà de maduració i el fons de maniobra

L’Element Humà Dins de l’Empresa

L’element humà dins de l’empresa, El departament de recursos humans, Gestió del coneixement, La igualtat del treball