EL FINANÇAMENT EN L’EMPRESA II. ELS CICLES INTERNS

Els cicles de l’empresa, El cicle llarg, El cicle curt, Període mitjà de maduració,Càlcul del període mitjà de pagament, Període mitjà de maduració d’una empresa comercial, Relació entre el període mitjà de maduració i el fons de maniobra