FONTS DE FINANÇAMENT

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

Classificació, Fonts de finançament propi, Fonts de finançament aliè

GESTIÓ FINANCERA

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

Estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de les principals fonts de finançament. Fonts de finançament propi: capital, reserves i amortitzacions. Fonts de finançament aliè: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i rènting. Concepte i tipologia d’inversió. Mètodes de selecció d’inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de recuperació
(pay-back). Mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Càlcul i interpretació del CAN (Valor Actual Net)
i interpretació de la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat.