GESTIÓ FINANCERA

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

Estructura econòmica i financera de l’empresa i classificació de les principals fonts de finançament. Fonts de finançament propi: capital, reserves i amortitzacions. Fonts de finançament aliè: préstecs, emprèstits, lísing, pòlissa de crèdit, crèdit comercial o de proveïdors, descompte d’efectes, facturatge i rènting. Concepte i tipologia d’inversió. Mètodes de selecció d’inversions estàtics. Càlcul i interpretació del període de recuperació
(pay-back). Mètodes de selecció d’inversions dinàmics. Càlcul i interpretació del CAN (Valor Actual Net)
i interpretació de la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat.