DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I CREIXEMENT EMPRESARIAL

Localització de l’empresa, dimensió de l’empresa, Creixement de l’empresa,
La globalització, Empreses multinacionals, La deslocalització, Efectes de la globalització en l’estratègia de les pimes