La Segona República (1931-1936)

Apunts restauració