L’alegria que passa. El jardí abandonat

Rusiñol i les arts: la dedicació a la pintura i la literatura en el marc del Modernisme.
Simbolisme, costumisme i humorisme en la literatura de Rusiñol. La concepció de
l’artista. L’artista i la societat. La sacralització de l’art. El teatre de Rusiñol: del
simbolisme al regeneracionisme. El teatre simbolista: L’alegria que passa, Cigales i
formigues, El jardí abandonat. Lectura de L’alegria que passa. El gènere del quadre
líric o poemàtic. Els temes: l’oposició de Poesia i Prosa, l’artista i la societat burgesa,
idealisme i materialisme. L’espai: la descripció del poble. Els personatges com a
representació dels valors artístics i antiartístics. Els vilatans; l’Arcalde; en Joanet:
idealisme i conformitat; la troupe del circ (especialment Zaira, “símbol de la poesia que
passa”, i el Clown “bohemi”).