Resum dels llibres IV i V de La República de Plató