Taula de presocràtics i el seu arkhé

Durant segles els humans responien les qüestions que els preocupaven mitjançant explicacions mítiques (relats protagonitzats per déus
o herois). Però en unes civilitzacions concretes, algunes persones van començar a sentir-se insatisfetes amb aquests raonaments i, com
a conseqüència, va sorgir una manera diferent de respondre aquestes grans preguntes sense recórrer als déus. D’aquesta manera va
néixer la filosofia, que en lloc de donar respostes transcendents intenta trobar explicacions de caràcter immanent (dins de la realitat).