Resum Empresarial

Aquests apunts són la crème de la crème! Confia en nosaltres. Si estudies d'aquests apunts, tens les PAU assegurades.

IDEA DE NEGOCI, ESPERIT EMPRENEDOR, CREACIÓ D’UNA EMPRESA, VIABILITAT LEGAL, ESTRATÈGIA DE MERCAT, VIABILITAT COMERCIAL, INSTRUMENTS O EINES DEL MÀRQUETING: MIX O TOTAL, VIABILITAT ECONÒMICA: PUNT MORT, VIABILITAT FINANCERA: ANÀLISI DE LA INVERSIÓ. PLA D’INVERSIONS I FINANÇAMENT