EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL

Què és el treball, El marc normatiu laboral, Les principals normes laborals, Drets i deures laborals, Les facultats de l’empresari, La respresentació dels treballadors i els empresaris,Les organitzacions sindicals, La representació dels treballadors a l’empresa, Les organitzacions empresarials, Negociació col·lectiva, Els conflictes laborals, El contracte de treball, El salari, Tècniques d’anàlisi del compte de resultats de l’empresa