La Segona República (1931-1936)

Economia i societat (1898-1931)

Del desastre a la Segona República (1898-1930)

La Restauració. De l’inici al desastre (1875-1898)

Resum de tot el franquisme (la unitat 13 i 14) d’història d’Espanya.

Apunts compartits per alumnes

Conditionals

Postguerra 1939-1959

La plaça del Diamant

Àlgebra lineal i geometria, Programació lineal i Anàlisis

Histologia