WhatsApp
Telegram

Autor/a:

Origen:

Paraules clau:

COMPTABILITAT: CONCEPTE I OBJECTIUS, PATRIMONI EMPRESARIAL,ACTIU CORRENT, PATRIMONI NET, PASSIU NO CORRENT, PASSIU CORRENT, PARTIDA DOBLE I NORMATIVA COMPTABLE, PRINCIPIS COMPTABLES, CICLE COMPTABLE: CONCEPTE I FASES, CONCEPTE I OBJECTIUS DE L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS, LA VERIFICACIÓ COMPTABLE: LA AUDITORIA. CONCEPTE I TIPOLOGIA

Segueix-nos!, és IMPRESCINDIBLE OBLIGATORI GRATIS

Feu un comentari

Valora l'apunt!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *