Share on whatsapp
WhatsApp

Autor/a:

Origen:

Paraules clau:

COMPTABILITAT: CONCEPTE I OBJECTIUS, PATRIMONI EMPRESARIAL,ACTIU CORRENT, PATRIMONI NET, PASSIU NO CORRENT, PASSIU CORRENT, PARTIDA DOBLE I NORMATIVA COMPTABLE, PRINCIPIS COMPTABLES, CICLE COMPTABLE: CONCEPTE I FASES, CONCEPTE I OBJECTIUS DE L’ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS, LA VERIFICACIÓ COMPTABLE: LA AUDITORIA. CONCEPTE I TIPOLOGIA

Accedeix a la web de creative commons

El contingut està disponible sota la llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) si no s'indica el contrari.

Segueix-nos a l’Instagram @Selectivitat.io
Prepara’t per la carrera dels teus somnis! #killthesele

Leave a comment

Valora l'apunt!

L'adreça electrònica no es publicarà.